Noww stängs snart ner. Läs mer.

Teknologkåren vid LTH

Tentafrukost - Exam Breakfast mån 5/3 kl. 08:15
Tentafrukost - Exam Breakfast

Teknologkåren och Alfa Laval bjuder på Tentafrukost! Har du också svårt att komma upp till skolan när tentaplugget nalkas? Under veckan kommer heltidarna stå på olika delar av campus och dela ut gratis frukostpåse med fralla, yoghurt, kaffe, och frukt! Ett perfekt sätt att slippa stöka med frukost på morgonen och istället snabbt komma igång med tentaplugget med ny energi! Varje dag kommer Teknologkåren stå och dela ut 50 frukostpåsar till de som hittar oss först på campus! Nedan finner du vilken dag vi kommer stå hos just dig: Måndag 5/4: 08:15 - Maskinhuset Tisdag 6/4: 08:15 - E-huset Onsdag 7/4: 08:15 - Mattehuset/Matteannexet Torsdag 8/4: 08:15 - Kemicentrum Fredag 9/4: 08:15 - Kårhuset Fredag 9/4: 09:00 - Campus Helsingborg Vi ses där! ---------------------------------------------------------------------- Teknologkåren and Alfa Laval distribute free breakfast bags! Do you also have a hard time waking up and going to school when the exams are approaching? During the next week the sabbatical officers will be standing in different parts of the campus and distribute free breakfast bags with sandwich, yogurt, coffee, and fruit! A perfect way to avoid messing with breakfast in the morning and instead get started with exam studies with new energy! Every day, we will distribute 50 breakfast bags to those who find us first on campus! Below is were we will be standing on the different days: Monday 5/4: 08:15 - Maskinhuset Tuesday 6/4: 08:15 - E-huset Wednesday 7/4: 08:15 - Mattehuset/Matteannexet Thursday 8/4: 08:15 - Kemicentrum Friday 9/4: 08:15 - Kårhuset Friday 9/4: 09:00 - Campus Helsingborg See you there!

Info

Event i Lund

 Visa alla