Tegelbruket

Info

Tegelbruket är Örebros nya mötesplats för ungdomar och unga vuxna. En mötesplats med fokus på delaktighet, meningsfull fritid och att upptäcka och börja resan mot sin dröm.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och verksamhetsområdena är idrott, kultur och lärande. I Tegelbruket byggs självkänsla, engagemang och utveckling och vi utgår från människors lust och intressen. Fokus ligger på åldern 16-25 år.

KFUM Örebro och Sensus studieförbund är huvudmän för verksamheten och har bildat föreningen Tegelbruket.

Huset är över 8000 kvm stort och rymmer bl.a. bibliotek, boxningsklubb, gym, dans, teater, idrottshallar, skaparverkstad, replokaler, studio, konferenslokaler och äventyrshall med klättring och ramper.

Event i Örebro

 Visa alla