Teater Martin Mutter

Info

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro. Vi startade vår verksamhet 1987 och producerar i huvudsak nyskriven scenkonst för barn och unga. Vi spelar både på egen scen och på turné och varje år spelar vi mellan 190 och 260 föreställningar i hela landet. Uppdragsteater, vuxenföreställningar och Skapande Skola-uppdrag är också delar i vår verksamhet.

Teater Martin Mutter har ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Örebro kommun och Region Örebro län. En stor del av verksamheten finansieras av intäkter från sålda föreställningar.

Vi vill arbeta nära vår unga publik. I förarbetet med våra pjäser använder vi oss alltid av referensklasser, och vi hämtar ofta material direkt från de ungas verklighet. När vi spelar vill vi värna om den nära kontakten i mötet med publiken och har därför en begränsad storlek på barngrupperna. Vi spelar i huvudsak nyskriven dramatik, ofta med nyskriven musik. Vårt arbete präglas av vår tro på teater som en avgörande kraft i samhället – att kulturen har stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.

Event i Örebro

 Visa alla