Noww stängs snart ner. Läs mer.

Studiefrämjandet Gotland

Info

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet Studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Våra medlemsorganisationer är:

Adoptionscentrum

Friluftsfrämjandet

Fältbiologerna

Förbundet Skog och Ungdom

Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Jordens Vänner

Koloniträdgårdsförbundet

Musik & Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

Naturskyddsföreningen

Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Sveriges 4H

Svenska Brukshundklubben

Svenska Jägareförbundet

Svenska Kennelklubben

Svenska Turistföreningen

Sveriges Hundungdom

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Vi har även en omfattande musikverksamhet med replokaler och spelställen runt om i hela Sverige och finns på alla stora festivaler med en egen scen.

Vi som jobbar på Studiefrämjandet Gotland är:

Hanna Lenholm - Verksamhetsansvarig

hanna.lenholm@studieframjandet.se

0498-291225

Håkan Lehtojärvi - Musikhandläggare, Verksamhetsutvecklare

hakan.lehtojarvi@studieframjandet.se

0498-219223

Twitter: @sfrgotlandmusik

Instagram: @sfrgotlandmusik