Noww logotype complete@0,5x

Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

KMS Krav Maga är självförsvar som det ska vara och handlar om mer än bara teknik. Konsten är att våga försvara sig på ett effektivt sätt trots rädsla. Att våga innebär att aktivt ta ansvar för sin egen säkerhet. Självförsvar handlar om att lära sig att undvika, avvika och att i nödfall agera och då agera väldigt aggressivt. Det får du lära dig hos oss, tillsammans med taktik, mental förberedelse, stresshantering och konflikthantering. Samtidigt får du intensiv fysisk träning i en trevlig miljö.

Gästrikegatan 11, 113 62, Stockholm
 1. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Krav Maga Kompetenstest

  Kompetenstest skall ses som ett roligt och krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Målsättningen med testerna är att säkerställa jämna och anpassade grupper efterföljande termin baserade på kunskaper och kapacitet. Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2. K1: Tisdagen 2017-12-19 kl. 18.00 - 21.30 (ex. Nybörjare) K2+: Torsdagen 2017-12-21 kl. 18.00 - 22.00 Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr. Anmälning krävs på klubben eller per email till info@krav-maga.nu. Betalning görs i samband med test.

 2. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Terrordådsseminarium

  Seminarium kring åtgärder vid terrordåd. Seminariet omfattar bakgrund, dynamik och åtgärder vid terrordåd och aktiv skytt-dåd och är öppet för klubbens befintliga och tidigare medlemmar. Föreläsare utgörs av personal från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet. Tid: 18.00 – 20.00 (After Fight efter avslutad workshop) Pris: 250 kr Utrustningskrav: Inga Anmälan görs genom inbetalning till klubbens plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen. Ange namn och emailadress.

 3. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Realistiskt självförsvar för tjejer

  Intensivskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor under två sammanhängande tillfällen under september. Kursen som primärt hålls av kvinnliga instruktörer är öppen för alla tjejer oavsett förkunskaper. Kursen omfattar: • Försvar mot vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor (hot, bortförande, våldtäktsförsök etc.) • Försvar stående och liggande • Försvar mot väpnade och obeväpnade övergrepp • Konflikthantering • Mental förberedelse - Hantering av sin rädsla • Scenarier och andra simuleringar Datum: 2017-09-16 och 2017-09-23 Tid: 10.00 - 17.00 med avbrott för lunch Pris: 1 300 kr Åldersgräns: 18 år (16 år i målsmans tränande sällskap) Plats: Stockholm Krav Maga Center, Gästrikegatan 11 Intervju med kursansvarig instruktör Leila kan ses i slutet på TV3 Efterlyst https://www.viafree.se/program/samhalle/efterlyst-summerar/sasong-1/avsnitt-9 Reportage kan också läsas i Vasastan Magasin http://issuu.com/newsfactory/docs/vasastan5-15/c/sc6uxpj För mer information och anmälningsförfarande, se www.krav-maga.nu/sjalvforsvar-for-tjejer/

 4. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Krav Maga Terminsstart

  Terminen kör igång igen 2017-08-22. Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen. Mer separation av grupperna kommer förhoppningsvis att göras under terminen jämfört med föregående termin. Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen. Precis som tidigare kan elever välja att träna i lägre grupp än den som är berättigad. Det är alltså fullt acceptabelt att köra om samma grupp som föregående termin utan att genomföra Kompetenstest eller "kliva ner ett snäpp". För tidigare elever krävs ingen föranmälning, utan det är det bara att komma in och köra. Terminsbetalning för gamla elever kan med fördel göras till klubbens Plusgirokonto 27 44 31 - 6. För helt nya elever sker Nybörjarregistreringen 2017-08-17. Se http://www.krav-maga.nu/borja-trana/nyborjare/ för mer info.

 5. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Krav Maga Nybörjarregistrering

  Förhandsregistrering torsdagen 17/8 någon gång under tiden 18.00 - 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 (T-bana St. Eriksplan, Pendeltåg Karlberg) ger Dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten. För att registrera Dig krävs att Du samtidigt betalar träningsavgiften där t-shirt ingår (termin 2 500 kr, student/polis/militär 2 200 kr, år 4 800 kr). Vi kan tar helst emot kontant betalning då kort kostar oss mycket. Jämna pengar underlättar. Kan Du inte registrera Dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 22/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad elev är Du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen. Registrerar Du Dig i samband med Förhandsregistreringen är Du garanterad plats i någon av nybörjargrupperna. Registrering på dator tar c:a 4 minuter per elev, men väntetiden inför registreringen på någon av datorerna brukar vara längre. Ingen träning eller uppvisning kommer att hållas, utan Nybörjarregistreringen är en uteslutande administrativ aktivitet, självfallet kombinerad med allmän frågestund. Möjlighet till provträning finns vid terminsstart i mån av plats. Vill du provträna innan du betalar terminsavgiften är alltså Förhandsregistreringen inget för Dig. Vi kommer under terminen som brukligt att ha två nybörjargrupper (Grupp 1 och Grupp 2) med identiskt träningsinnehåll. I samband med registrering skall val av grupp göras. Ifall grupperna blir fulla kommer inga hopp bland de två grupperna att tillåtas. Detta kommer dock ändras under terminens gång. Träningstider Grupp 1: tisdag, torsdag 17.30 - 18.45 Träningstider Grupp 2: tisdag, torsdag 20.15 - 21.30 Terminen fortlöper tisdagens 22/8 - måndagen 18/12. Vi begär att våra elever är obelastade enligt svenska brottsbalken, samt fyllda 18 år och myndiga. Notera att informationen ovan endast gäller helt nya elever på klubben. Tidigare elever behöver inte registrera sig vid detta tillfälle, utan har redan en given plats i lämplig grupp. För mer info, se http://www.krav-maga.nu/borja-trana/nyborjare/

 6. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Sommarseminarium Krav Maga

  Endagsseminarium som kommer att ta avstamp i vanliga våldssituationer som rapporteras (statistik från ex.vis. ”Storstadsvåld” och BRÅ). Vi kommer att jobba med övningar som bygger på detta, samt den årstid vi befinner oss i, nämligen sommaren. Seminariet är öppet för alla intresserade. Deltagare kommer att delas upp i grupper beroende på förkunskaper med varierande innehåll och lämpar sig därför väl både för nybörjare och rutinerade utövare av modern Krav Maga. Seminariet omfattar bland annat: • Teknikträning kring hot och attacker, inklusive kniv och trubbiga föremål • Scenarier och simuleringar i varierade miljöer • Stressövningar • Teoretiska genomgångar (kring t.ex. nödvärn och stress) • Taktik För mer information och anmälningsförfarande, se http://www.krav-maga.nu/sommarseminarium/

 7. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Krav Maga Kompetenstest

  Kompetenstest skall ses som ett roligt och krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Målsättningen med testerna är att säkerställa jämna och anpassade grupper efterföljande termin baserade på kunskaper och kapacitet. Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2. K1: Tisdagen 2017-05-30 kl. 18.00 - 21.30 (ex. Nybörjare) K2+: Torsdagen 2017-06-01 kl. 18.00 - 22.00 Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr. Anmälning krävs på klubben eller per email till info@krav-maga.nu. Betalning görs i samband med test. För er som missar detta tillfälle kommer eventuellt ytterligare ett K-test genomföras i augusti. Datum meddelas senare.

 8. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Realistiskt självförsvar för tjejer

  Intensivskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor under två sammanhängande tillfällen under september. Kursen som primärt hålls av kvinnliga instruktörer är öppen för alla tjejer oavsett förkunskaper. Kursen omfattar: • Försvar mot vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor (hot, bortförande, våldtäktsförsök etc.) • Försvar stående och liggande • Försvar mot väpnade och obeväpnade övergrepp • Konflikthantering • Mental förberedelse - Hantering av sin rädsla • Scenarier och andra simuleringar Datum: 2017-05-20 och 2017-05-27 Tid: 10.00 - 17.00 med avbrott för lunch Pris: 900 kr Åldersgräns: 18 år (16 år i målsmans tränande sällskap) Plats: Stockholm Krav Maga Center, Gästrikegatan 11 Intervju med kursansvarig instruktör Leila kan ses i slutet på TV3 Efterlyst https://www.viafree.se/program/samhalle/efterlyst-summerar/sasong-1/avsnitt-9 Reportage kan också läsas i Vasastan Magasin http://issuu.com/newsfactory/docs/vasastan5-15/c/sc6uxpj För mer information och anmälningsförfarande, se www.krav-maga.nu/sjalvforsvar-for-tjejer/

 9. Stockholm Krav Maga Center - Officiell sida

  Gratisseminarium för befintliga elever

  Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga elever tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar Krav Maga-tekniker och övningar från nybörjar-, fortsättar- och mediumgrupperna. Deltagarantalet är begränsat till 20 varför föranmälning krävs på info@krav-maga.nu. Träningskläder för inomhusbruk, samt suspensoar och tandskydd krävs. Handskar rekommenderas.