Skoghalls Folkets Hus

Info

Skoghalls Folketshusförening bildades 1916 men redan år 1909 hade den unga arbetarrörelsen problem med lokaler. Ungdomsklubben och sågverksföreningen samlades till ett möte för att diskutera ett Folkets Hus och det bildades en folketshuskommitté. I juni 1915 skulle plats anskaffas till en fest för att få medel till en folketshusfond. Förvaltaren skulle ge sitt tillstånd om festen hölls vid dansbanan på Vidön under förutsättning att det ej förekom föredrag. – Annars måste man ha disponentens tillstånd. Förvaltaren måste även se programmet för festen. Därför kom debatten att röra sig om huruvida det skulle vara föredrag eller ej. Bolagets uppfattning var att om man envisades med att hålla föredrag så fick man ingen plats utan måste hålla till på landsvägen och det skulle inte ge några pengar till folketshusfonden. Man beslutade ändå att hålla föredrag om arbetarrörelsen och situationen ute i världen.

I november 1915 rapporterade folketshuskommittén att den förgäves försökt få köpa en tomt av en handlande. Man hade även talat med förvaltaren om bolaget var villigt att upplåta tomt. Denne menade då att bolaget hade för avsikt att uppföra en samlingslokal för de olika föreningarna under förutsättning att inga politiska föredrag skulle hållas.

Man lyckades till sist att få inköpa en tomt av handlanden Hjalmar Magnusson i Årdtjärn, det är platsen där Folkets Park ligger idag.

Den 16 mars 1916 var en stor händelse i Skoghall, då bildades nämligen Skoghalls Folketshusförening UPA.

En folketshusman yttrade en gång – Folkets hus – är det finaste namn ett hus kan få.

Event i Karlstad

 Visa alla