RFSL Örebro

Info

RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personerska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.

Detta gör vi, dels genom att skapa en mötesplats för våra medlemmar och andra intresserade, dels genom ett aktivt utåtriktat arbete.

RFSL är en rikstäckande organisation med ett 30-tal avdelningar, bland vilka RFSL Örebro återfinns sedan 1981.

Vilken verksamhet har RFSL Örebro?

Den medlemsorienterade delen av verksamheten består huvudsakligen av social verksamhet, såsom medlemsfester och cafékvällar mm, samt stödjande verksamhet (gruppverksamhet för ungdomar, regnbågsfamiljer och enskilda stödsamtal) men också sexualpolitiskt påverkansarbete.

Föreningen har även ett bibliotek innehållande intresserelaterad skön- och facklitteratur, vilket är öppet för medlemmar att använda.

RFSL Örebro är en ideell förening och verksamheten är beroende av vilka intressen som finns hos de som engagerar sig.

Finns det något du saknar och skulle vilja hjälpa till att anordna? - Hör av dig till oss!

Event i Örebro

 Visa alla