Info

Örebro Studentsångare är en blandad kör som repeterar och har sin bas vid Örebro Universitet. Ensemblen består av 45 sångare med blandad bakgrund. Det som förenar är att alla någon gång har studerat vid Örebro Universitet.

Kören är en scenisk kör, dvs. kören arbetar i projekt där olika estetiska uttryck får utrymme. Sång, rytm, dans och teater är alla delar i föreställningarna. Eftersom kören arbetar med tematiska konserter blir repertoaren väldigt varierande. Allt från Griegs klassiska Ave Maris Stella till Rolling Stones Honky Tonk Woman kan få samsas i samma produktion vilket ger en stor spännvidd och ställer höga krav på sångare och dirigent.

Event i Örebro

 Visa alla