Noww stängs snart ner. Läs mer.

Örebro kommun

Info

Regler för Örebro kommuns Facebook

Tänk på att:

- Inte skicka känslig information (personuppgifter, m.m.) genom våra sociala medier. Vi rekommenderar att du ringer, skickar brev eller mejl i stället.

- Sidan är inte en arena för politiska diskussioner.

Kommentarer får inte innehålla:

- Kränkningar, förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.

- Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.

- Olovliga våldsskildringar eller pornografi.

- Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet.

- Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.

- Svordomar eller obscena ord.

- Kommersiella budskap eller reklam.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt blockera användare som bryter mot sidans regler.

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

Event i Örebro

 Visa alla