Örebro Dövas Ungdomsklubb

Info

Ungdomsklubben är partipolitiskt och religiöst obunden. Ungdomsklubben ordnar barn- och ungdomsläger, studieresor, kurser, möten med mera. Ungdomsklubben samarbetar med Dövas Förening i Örebro och olika dövorganisationer samt andra organisationer som har betydelse för ungdomsklubben, för att få bättre tillgång till kulturell stimulans och för att utbyta erfarenheter samt sprida information om döva. Ungdomsklubben skall på olika sätt aktivera döva barn och ungdomar.

----------------------------------------

ÖDUs styrelse:

Ordförande - Jonny Dufvenberg

Vice ordförande - Jessica Mauritzson

Kassör - Johan Robach

Ledamot - Johanna Lundström

Ledamot - Niclas Mauritzson

Ledamot - Simon Sandin

Ansvarsfördelningen:

Tolkfrågor – Johanna och Jonny.

Fonder – Jessica och Johan.

Medlemshantering – Simon.

Lägergrupp – Jonna och Johan.

Tillgänglighetsfrågor – Jonna och Niclas.

Projektgrupp – Jonny och Niclas.

Ungdomsgård – Johan och Niclas.

Arbetsmarknadsfrågor – Johanna och Jessica.

RGD/RGH – Jonny.

Birgittaskolan - Johanna och Niclas

Event i Örebro

 Visa alla