Olaus Petri församling, Svenska kyrkan i Örebro

Info

Om församlingen:

Örebro Olaus Petri är en församling inom Örebro pastorat och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

I Olaus Petri bor drygt 21.500 människor, församlingen är belägen i norra Örebros centralare delar och består av både småhus och bostadsområden. Platsen för gamla regementet I3 byggs nu om till bostäder under namnet Rynningeåsen och är ett av Örebros snabbast växande områden.

I församlingen finns följaktligen många förskolor, flera grundskolor och gymnasieskolor samt seniorboenden. Största arbetsplatserna är Universitetssjukhuset (USÖ) och Polishuset med häktet.

Om verksamheten:

I Olaus Petri finns drygt 25 anställda varav 4 arbetar inom Sjukhuskyrkan. En av våra präster arbetar en dag i veckan med insatser på häktet.

I kyrkan firas någon typ av gudstjänst nästan varje dag, allt ifrån enkla morgonböner till högmässor med körmedverkan. Vi har en stark liturgisk tradition.

Olaus Petri kyrka ligger mitt i ett tätbebyggt och dagaktivt område. Vi har många besökare i kyrkan dagtid och vår målsättning är att den som går in i Olaus Petri kyrkorum skall möta ett levande, heligt kyrkorum - när helst man besöker det. Skolor och förskolor i församlingen inbjuds regelbundet till kyrkvandringar.

Vi har 2 diakoner som arbetar bland annat bland våra äldre, med uppsökande verksamhet i hemmen och på boenden såväl som Öppen tisdag och Torsdagsträffen i församlingshemmet samt gemenskapsdagar under sommaren.

De ideella grupperna i församlingen stöttar diakonerna i den uppsökande verksamheten men är även delaktiga i gudstjänsterna genom textläsar-, förebedjar och kors och ljusbärargrupper. Vår internationella grupp arbetar bl.a. med insamling till församlingens projekt i Tanzania: Ilemera snickeriskola för barn som blivit föräldralösa pga. AIDS.

Vi har flera musiker som håller igång en körverksamhet med 8 körer och över 150 sångare. Dessutom en av sveriges äldsta musikkårer! – Musiker såväl som sångare är verksamma i gudstjänster och i våra många konserter.

Det finns personal som arbetar bland barn och unga i söndagsskola, Kyrkis, Ungdomsgrupp och konfirmandundervisning. Dessutom en mycket välbesökt öppen förskola med babycafé och pappis.

Olaus Petri församling har en medveten satsning på andlig mognad, fördjupning och växt, därför har vi sedan många år en regelbunden verksamhet med kristen djupmeditation, retreater, heliga danser, bibelstudier, cafékvällar, pilgrimsvandringar, vuxenkonfirmation(katekumenat) och en årlig uppbyggelsehelg med föreläsningar och workshops.

Församlingsrådet:

Det nya församlingsrådet i Olaus Petri består av tretton ledamöter inklusive kyrkoherde samt sex ersättare. Läs mer om församlingsrådet i Olaus Petri.

Event i Örebro

 Visa alla