Info

Välkommen till NP support AB,

Autism och annan neuropsykiatri

Vi är ett tvärprofessionellt kompetenscentrum som består av en psykolog, två specialpedagoger och två arbetsterapeuter.

Vi har alla mångårig erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna med autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vår bas är i Örebro men vi arbetar nationellt runt om i Sverige.

Chrissie Smith, legitimerad psykolog med inriktning KBT.

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, psykiatri och statlig specialskola.

Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom autism och ICDP.

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa med inriktning neuropsykiatri.

Susanne Good, specialpedagog med fördjupning inom autism och tidig intervention.

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, förskola och skola.

Ann-Marie Melin, legitimerad arbetsterapeut.

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom flera habiliteringar samt förskola.

Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut.

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom daglig verksamhet, skola och habilitering.

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation till dig som möter barn, ungdomar och vuxna med autism och/eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Event i Örebro

 Visa alla