Norrköpings Sportdansare NOSD

Info


Vårt Motto

Klubben med sting vill

· Utveckla individen positivt i såväl fysiskt, psykiskt som och socialt och kulturellt avseende.

· Verka som kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

· Utbilda både dansare och kursledare.

· Ge tillfälle till umgänge samt kunna tävla för klubben.

· Se till att medlemmarna får träffas och ha trevligt.

Ska se till att

· Friträning är möjlig för våra medlemmar och kursdeltagare.

· Medlemmar har aktiv del i föreningsarbetet.

· Det erbjuds extrakurser i t.ex. foxtrot, m.m.

· Att vi profilerar oss med t.ex. uppvisningar

Event i Norrköping

 Visa alla