LUPEF - Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Info

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden programförening. Föreningen är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse av politik, ekonomi och samhällsdebatt.

Föreningen agerar som ett kontaktnät för studenter vid Pol. Kand. Programmet såväl som till de som studerar exempelvis Statsvetenskap och Nationalekonomi.

Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

Event i Lund

 Visa alla