Noww stängs snart ner. Läs mer.

Info

Det är vi som är Luleå Studentkår! Vår organisation består av sex sektioner som tillsammans representerar studenternas intressen på universitetet. Tillsammans arbetar vi för att din

utbildning skall hålla högsta kvalitet, för att du skall ha en trygg och inspirerande studiemiljö, och för att du skall få möjligheter att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.

Universitetet är vår spelplan och studenterna vårt enda fokus. Var med och påverka din framtid!

Event i Luleå

 Visa alla