Noww stängs snart ner. Läs mer.

Info

Region Jönköpings län företräder Jönköpings län i dialogen med staten och ansvarar för och samordnar arbetet med att ta fram den regionala kulturplanen.

Regionen fördelar egna och statliga medel

direkt till regionala kulturverksamheter i

länet. Regionen ansvarar även för Jönköpings läns återrapportering till Kulturrådet.

Kontakta Region Jönköpings län

Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping

E-post: regionen@rjl.se

Kontaktcenter: 010-241 00 00

Fax: 036-16 65 99

Besöksadress: Regionens hus, Husargatan 4, Jönköping

Reception: 036-32 40 01

Diarium: 036-32 40 61, 036-32 40 62

Organisationsnummer: 232100-0057