KiX Halmstad

Info

KiX skapar möjligheter för ungdomar och unga vuxna att själva bestämma, utveckla och välja fritidsaktiviteter! KiX vill utveckla deltagarnas självbestämmande och stärka självförtroende i sociala sammanhang, vilket görs i samband med olika aktiviteter. Kursernas hastighet och nivå bestäms av deltagarna i vardera kurs och anpassas så att alla vill och kan delta, och är främst riktade till ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Innehållet är viktigt, men att vi har kul är prio ett! :)

Har ni några funderingar kring vår verksamhet är ni mycket välkomna att kontakta projektledare Ida Wahman.

Massa kärlek,

KiX - Kreativitet, inspiration & xtra mycket kärlek

Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Event i Halmstad

 Visa alla