Kårspexet

Info

Kårspexet är den spexförening på KTH som ligger direkt under THS, våra medlemmar kommer från alla sektioner och utbildningar. Diversiteten bland våra medlemmar stärker föreningen, och det som binder oss alla tillsammans är vår förkärlek till teater, musikaler, humor och kreativitet - dvs spex!

Event i Stockholm / Östermalm

 Visa alla