Info

Vi använder facebook för att interagera med alla som är intresserade av uppdragsutbildning - kompetensutveckling för yrkesverksamma. Fullständig information finns alltid på www.uppdrag.kau.se

Uppdragsutbildning erbjuds sedan 2005 via universitetets helägda dotterbolag, Karlstads universitets uppdrags AB. Uppdrags AB sköter affärerna och marknadsföringen av all uppdragsutbildning på universitetet.Uppdragsutbildningen har över 450 olika kunder och samarbetspartners.

Uppdragsutbildning är kurser på högskolenivå som är utformade efter uppdragsgivarens önskemål när det gäller omfattning, innehåll och form. Offentliga uppdragsgivare eller företag som avser att stärka sin personals kompetens kan vara kund. Uppdragsgivaren står för finansieringen och avgör vilka som ska få delta. Deltagarna kan få högskolepoäng om de klarar examinationen.

Uppdrags AB arbetar utifrån två affärsmodeller, business-to-business, då en arbetsgivare köper en skräddarsydd kurs för sin personal samt utbudskurs, då deltagarna kommer från flera olika arbetsgivare.

Uppdragsutbildning ingår i universitetets samverkansuppgift som stärker grundutbildning och forskning.

Uppdrags AB-teamet består av vd, kommunikatör, ekonom, affärsutvecklare, utbildningshandläggare och uppdragskoordinatorer. Totalt uppgår teamet till åtta personer.

Event i Karlstad

 Visa alla