Noww stängs snart ner. Läs mer.

International Church

Info

Welcome to International Chruch in Jönköping. We are an International moderna multicultural church in central Jönköping.

We have people from all over the world attending the church, After service we have coffé break (Fika).

English speaking church service and translation to Swedish.

Varmt välkommen till International Church i Jönköping. Vi är en internationell moderna mångkulturell kyrka i centrala Jönköping.

Vi har en tvåspråkig gudstjänst engelska och svenska. Efter gudstjänsten har vi fika.