Noww stängs snart ner. Läs mer.

Innovationssluss

Info

1. Du har en idé

2. Kontakt med projektledare på innovationsslussen

3. Nyhetsgranskning

4. Marknadsundersökning

5. Bedömning av evalueringsråd (experter)

6. Innovationscheck

7. Eget utvecklingsarbete med bibehållen lön

8. Stöd genom hela processen av regionalt innovationssystem

9. Test av produkt/tjänst ute i verksamheten

10. Kommersialisering: starta eget och/eller sälja idén