Impact Center

Info

Our vision is to see thousands and thousands of local churches (re)planted around the world where millions of Christ-disciples are using their God-given gifts to impact all the areas of their respective communities for the glory of God.

Vår vision är församlingens liv och verksamhet, vilken består av fyra punkter som du gärna får bli en del utav:

1.Vi predikar evangelium (= vad Jesus gjort för alla människor) och berättar även vad Jesus gjort i våra personliga liv.

2.Vi hjälper till att leda människor till pånyttfödelse och upprättelse.

3.Genom vår bibelskola och samarbetet med Ongman Ministry tränar vi lärjungar och ledare så dessa hittar sina gåvor och kallelser i byggandet av Guds rike.

4.Vi finns också med som ett stöd då nya församlingar ska starta. Viktigt är att dessa församlingar skall vara byggda på det sanna evangeliet om Jesus Kristus.

Event i Örebro

 Visa alla