ID Jönköping

Info

”ID”én om ID Jönköping föddes i december 2012, premiäreventet gick av stapeln i mars 2013 och det har varit ett trendsättande koncept ända sedan dess. Namnet ID kommer ifrån DJ fenomenet att döpa sina nyproducerade, ibland ej officiellt släppta låtar till ID, ID 2 etc. Det har existerat länge men Avicii kan tänkas vara en av de som verkligen gjorde det känt med flera av sina första stora hits initialt döpta till ID.Vår tanke var att tillämpa samma koncept, använda namnet initialt för att sedan se om något bättre dök upp. Men namnet satte sig och fick en enkel men samtidigt stark associering till housemusiken, festen och det där jordnära som ofta inte finns på klubbar. Du som besökare ska kunna se vår IDentitet och känna en unik klubbupplevelse med alltifrån udda datum, sprakande teman, massiva effekter och färgstarka artister till nära kontakt med personal, ambassadörer samt ta del av kanske några av Sveriges bästa priser i våra barer. Poängen med ID är att du ska kunna vistas där precis som du är och alla är välkomna, studenter som icke-studenter (såklart med vissa åldersrestriktioner).ID är skapat och arrangerat av studenter från Jönköpings Universitet och skolan med dess studenter har en stor plats i våra hjärtan. Studenter festar ofta som om det inte fanns en morgondag och det är den energin och passionen vi vill lyfta och förstärka. Den smittar lätt av sig! Det stående temat på ID är underground/industri men olika temafester ger en skön kontrast mot den lite ruffiga, hårda interiören. Vi erbjuder två stycken dansgolv, ID Main och ID Funky. På ID Main kan du stagedivea, bli nedsprutad med konfetti, dansa till alla de senaste houselåtarna och gå hem alldeles dyngblöt av svett men med den mest euforiska känslan i kroppen – fråga någon som varit där! På ID Funky kan du mingla, hänga i baren eller dansa till en för Jönköping ofta unik kombination av Funky/Tropical house/Techhouse/Hiphop. Vi har även en övervåning som ständigt är i förvandling – där kan vad som helst ske! 2 dansgolv, 3 barer, massvis med effekter, spännande artister, nyheter varje ID, massa härliga människor i en salig blandning och grym fest – kan det bli bättre?Följ oss på Instagram, gilla vår sida på Facebook, skicka mail till oss, ring oss, ryck tag i en ambassadör på stan och viktigast av allt; attenda våra evenemang om du är intresserad av att göra din tisdag, torsdag, fredag eller söndag till något alldeles extra!

www.idjonkoping.com

---------------------

The first ID:ea about ID Jönköping was born in December 2012, the premiere event was held in March 2013, and the club venue has been a trend-setting concept ever since. The name ID comes from the DJ phenomenon on how to name their newly produced, sometimes not officially released songs to for example ID, ID 2 and so forth. This nomenclature has existed for a long time but Avicii might be one of those that really made it known to public since several of his first big hits initially were named ID.Our idea was to apply the same concept, using the name initially and then see if something better might come along. But the name really captured us since it has a simple yet strong association with house music, party and that down-to-earth feeling often not available at nightclubs. We want you as a visitor to see our identity and feel a unique vibe with everything from odd dates, exciting themes, massive effects and colourful performers to familiar contact with staff, ambassadors and as well, take advantage of probably some of the best bar prices in Sweden. The idea about ID is that you should be able to arrive just the way you are and of course everybody are welcome - both students and non-students (of course with certain age restrictions). ID is created and organized by students from Jönköping University and therefore the school and its students have a big place in our hearts. A common thing among students is that they very often party as if there were no tomorrow, and it is exactly that energy and passion we want to highlight and strengthen.That vibe really rubs off! The standard identity of ID is that it has a underground/industrial feeling but different theme-parties gives a nice contrast to the somewhat ragged, tough interior. We offer two dance floors, ID Main and ID Funky. On ID Main, you can do stagediving, get covered with confetti, dance to the latest house tunes and go home soaking wet because of the pure hard-core partying with the most euphoric feeling in your body - ask anyone who has been there! At Funky ID you can mingle, hang out in the bar or dance to, for Jönköping, often unique combination of Funky / Tropical House / Tech House / Hip-hop. We also have a top ground level floor that has a changing theme from time to time - basically anything can happen there! 2 dance floors, three bars, lots of effects, exciting artists, new features each ID, lots of lovely people in a wonderful mix and of course awesome partying - what could be better?Follow us on Instagram, like our Facebook page, send an e-mail to us, give us a call, grab hold of an ambassador on the street but most importantly; attend our events if you want to make your Tuesday, Thursday, Friday, or maybe Sunday to something special!

www.idjonkoping.com

Event i Jönköping

 Visa alla