Hälsosektion

Info

Syftet med denna Facebooksida är att ni ska få ta del av oss som studerandeförening, men framför allt att på ett enkelt sätt kunna hålla er uppdaterade om vad som händer på skolan.

Alla skolans elever är en del av Hälsosektion, men styrelsen är en grupp valda elever som har till uppgift att representera er i olika sammanhang. Vi finns för att trygga er utbildning och göra den här tiden till en bra och minnesvärd tid. Styrelsen är "spindeln i nätet" och skulle kunna ses som mellanhanden mellan er studenter och lärare samt skolans styrelse. Ni har möjlighet att påverka genom oss då vi träffar olika människor inom Hälsohögskolan samt Jönköping University, lägger fram förslag och jobbar för att de ska genomföras.

Hälsosektions utskott är till för att specialisera sig på de olika frågorna som vi har ansvar för.

HUTT: står för frågorna som berör utbildningen. Exempelvis vad studenterna har för rättigheter och skyldigheter eller hur många gånger man får skriva en tenta.

CELLSKAPET: finns för att se till att ni har en rolig studenttid. De anordnar insparken, olika sittningar och bl.a. en Bröstgalan.

S.U.S.H.I: tar hand om de internationella studenterna, ser till att de trivs, får en Buddy att luta sig lite extra mot samt anordnar roliga event bara för dem.

Hälsosektionsstyrelse HT16 består av:

●Ordförande: Johanna Dahlberg (ordf.halso@js.ju.se), 0760-484262

●Vice Ordförande: Malin Hallengren (vice.halso@student.ju.se)

●Ekonomiansvarig: Cecilia Olsson

(eko.halso@student.ju.se)

●Sekreterare: Lina Thomasson

(sekreterare.halso@student.ju.se)

●Informationsansvarig: Rebecca Beltramo

(info.halso@student.ju.se)

●Sponsoransvarig: John Tallvid

(sponsor.halso@student.ju.se)

●Ordförande Cellskapet: Karin Åkesson & Lovisa Löwes

(cell.halso@student.ju.se)

●Ordförande S.U.S.H.I: Emma Johansson

(sushi.halso@student.ju.se)

●Ordförande HUTT: Elin Wiberg

(hutt.halso@student.ju.se)

Event i Jönköping

 Visa alla