Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Info

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Vi arbetar för att:

- Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen för såväl demokratin och för välfärden.

- Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.

- Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb.

Event i Stockholm / Kungsholmen

 Visa alla