Noww logotype complete@0,5x

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Vi arbetar för att:
- Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen för såväl demokratin och för välfärden.
- Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.
- Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb.

Hantverkargatan 3f, 112 21, Stockholm
 1. Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

  IOP: Olagligt enligt Konkurrensverket – fullt möjligt enligt EU!

  Olagligt enligt Konkurrensverket – fullt möjligt enligt EU! Juristen Mathias Sylvan reder ut rättsläget kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Ett IOP är ett alternativ till upphandlingskontrakt där det offentliga samverkar med det civila samhället kring en komplex samhällsutmaning. En samarbetsform som varit mycket diskuterad det sista. Är det verkligen lagligt? Möt Mathias Sylvan, jurist och expert på upphandlingsfrågor som reder ut de juridiska begreppen kring IOP och upphandlingar inom välfärdsområdet. Enligt honom är svaret på frågan ja, då IOP stöds av EU fördraget och EU-domstolens praxis. I anslutning till Arenan finns Kök:17, där du kan köpa dig kaffe med tilltugg. Arrangeras i samarbete med Famna, Social Resursförvaltning Göteborg och Forum för socialt arbete

 2. Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

  Är det krympande civilsamhället på väg hit?

  //ÄR DET KRYMPANDE CIVILSAMHÄLLET PÅ VÄG HIT?// Utrymmet för civilsamhället krymper i många delar av världen just nu, visar flera globala rapporter. Sverige har fortfarande ett unikt starkt civilsamhälle med goda förutsättningar. Men inskränkningar och ifrågasättanden från politik och myndigheter börjar visa sig även här. Att stänga "bidragskranen" till organisationer hörs numer inte sällan av debattörer som hävdar sig värna demokratikriterier vid statsbidrag. Hot och hat är vardag för många aktivister som kämpar för jämlikhet och jämställdhet. Desinformation och ”alternativa nyheter” börjar användas för att misskreditera civilsamhällesorganisationer. Hur motverkar vi denna utveckling? Med exempel från England, Ryssland, Turkiet och USA diskuterar vi hur Sverige kan stå beredda att försvara det öppna civilsamhället. //MEDVERKANDE// Ekim Caglar, Sakkunnig Turkiet Martha Middlemiss LéMon, Forskare och expert på det brittiska civilsamhället Amanda Valentin, Rysslandskännare, Swedish International Liberal Center Maja Dahl, Sakkunnig om USA och amerikansk politik, Arenagruppen Ole von Uexkull, Chef, Right Livelihood-stiftelsen Birgitta Englin, Senior rådgivare, Global utmaning Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning //PLATS// Ideella trädgården, Birgers gränd 7, ingång från muren vid Almedalsparken Varmt välkomna! Kaffe utlovas

 3. Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

  Nu bryter vi utanförskapet!

  //NU BRYTER VI UTANFÖRSKAPET - CIVILSAMHÄLLET BYGGER ETT ÖPPNARE SVERIGE// Sverige är ett rikt land med välfärd och frihet som många kan ta del av. Trots det är utsattheten stor i vissa områden som präglas av trångboddhet, höga ohälsotal, låg sysselsättning, låga studietal, och lågt valdeltagande. Samhället står inför stora utmaningar i en orolig samtid. Men utanförskap och utsatthet kan motverkas. Föreningslivets styrka är engagemang, gemenskap och frivillighet. Det är mycket starka krafter och när vi samverkar ser vi tydliga resultat. //MEDVERKANDE// Helen Ottosson Lovén, Generalsekreterare, Svenska Kyrkan Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet Anders Danielsson, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning Ardalan Shekarabi, Civilminister, Regeringen Väkommen på ett öppet rundabordssamtal mellan generalsekreterarna för Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Forum - idéburna organisationer med social inriktning samt civilministern, om civilsamhällets ansvar och ökade ambitionsnivå. Moderator är Birgitta Englin, Global Utmaning. //PLATS// Ideella Trädgården, Almedalen, Birgers gränd 7, ingång i muren från Almedalsparken. VARMT VÄLKOMNA! Kaffe utlovas

 4. Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

  Ideella trädgården - civilsamhällets mötesplats i Almedalen

  // IDEELLA TRÄDGÅRDEN I ALMEDALEN // Den 2-7 juli är det åter igen dags för Ideella trädgården - civilsamhällets mötesplats i Almedalen! Programmet är fullspäckat med heta, intressanta och livsviktiga frågor! Vad gör egentligen skärmen med ungas empati? Hur kan civilsamhället vara en motkraft till social utsatthet? Hur får vi en likvärdig skola för alla elever? Och när ska maskulinitetens sista högborg rivas? Det är bara några av alla ämnen som kommer att diskuteras. Ministrar, aktivister, offentliga tjänstepersoner, forskare, journalister och företagsledare - alla kommer vara på plats i Ideella trädgården. För programmet står så många som 25 olika aktörer inom civilsamhället. Tillsammans bidrar vi till att ge den ideella sektorn en kraftfull röst i Almedalen. VI SES!

 5. Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

  Det digitala samhällskontraktet

  Välkommen till en interaktiv halvdag om vilket samhällskontrakt vi vill ha - digitalt. Internetforum och sociala medier är en viktig arena för engagemang och samhällsdebatt, men vi har fortfarande inte hittat vår roll som civilsamhälle online. Vi har inte format tydliga politiska mål eller krav på hur vi vill att dessa arenor ska funka, trots att dess algoritmerna är helt avgörande för både hur och vad vi kan åstadkomma. Tillsammans behöver vi som demokratiska organisationer förhålla oss till de stora utmaningarna vi står inför. Noga titta på vad det innebär att infrastrukturen ofta står helt utanför statens och det juridiska systemets kontroll och definiera hur vi hanterar det. Är anonymitet och avstånd till offentlig kontroll en möjlighet eller ett hot? Hur ser vi till att använda dessa arenor och verktyg för att fler ska kunna engagera sig? Och hur kan vi med gemensamma krafter se till att demokratiska värderingar får styra även online? Välkommen på en halvdag tillsammans med Morgonforum, TechSoup Sverige och Internetstiftelsen