Folkuniversitetet Göteborg

Info

DET FRISTÅENDE STUDIEFÖRBUNDET

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse.Vi uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Vår utgångspunkt är att varje människa har behov av kunskap och vårt breda kursutbud är tillgängligt för alla. När vi planerar och genomför vår verksamhet utgår vi alltid från individens behov.

Vi anser att kunskap har ett värde i sig, för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Vi vill vara vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.

ÖPPET FÖR ALLA

Vi menar att det behövs många olika utvecklingsvägar för att det livslånga lärandet ska komma alla människor till del. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar

ETT VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi har ett nära samarbete med universiteten. Kurserna och det pedagogiska tänkandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och av vår framväxt ur den akademiska världen. Att förmedla forskningsinformation och göra den tillgänglig för allmänheten är en viktig uppgift för oss.

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och berikar vår verksamhet i Sverige. Idéer och inspiration får vi bland annat genom samarbetet med våra skolor i Europa och genom vårt engagemang i internationella nätverk.

FEM STIFTELSER I SVERIGE

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.

VI ARBETAR MED

Öppna kurser för alla

Studiecirklar tillsammans med föreningar och kamratgrupper

Forskningsinformation och föreläsningar

Arbetsmarknadsuppdrag

Personalutbildningar

Internationella språkexamina och digitala språktester

Språk utomlands

Estetiska skolor och hantverkslinjer

Yrkeshögskoleutbildningar

Gymnasieskolor

Komvux, sfi och särvux

Folkhögskolor och montessoriskolor

Event i Göteborg / Innerstaden

 Visa alla