Fenix Ungkulturhus

Info

Fenix ungkulturhus är en kulturmötesplats som jobbar med ungas skapande och som möjliggörare för ungas uttryck. Vi stödjer det unga kulturlivet på Gotland genom bidragsansökningar, scener, coachning och utrymme. I huset finns, ett kafé, en studio, 3 replokaler, DJ- och HipHoprepa, keramikverkstad, dans- och träningslokal, galleri och scen.

Fenix erbjuder även ett vardagsrum för unga att träffa vänner och vettiga vuxna som har tid att lyssna till och vara bollplank kring alla frågor som kan uppstå när man är mellan 16-25 år.

Event i Visby

 Visa alla