Info

Örebro kommun behöver långsiktighet. Det behövs arbete som får lov att ta tid innan effekterna syns.

Örebro kommun behöver ett parti som vågar vända på alla stenar, som vågar tänka nytt.

Örebro kommun behöver ett parti som jobbar förebyggande, som prioriterar trygghet och livskvalitet.

Örebro kommun behöver ett parti som tror på dig!

Det är vad ni skall kunna förvänta er av Centerpartiet i Örebro kommun.

Event i Örebro

 Visa alla