Info

We manufacture and sell products for wood processing and forestry. With 25 years experience to produce and sell practical and efficient sawmill with top quality, our products are now strong brands.

Bamse sawmill is available with three units, Chainsaw, Circularsaw & Logmoulder.

Vi tillverkar, utvecklar och säljer produkter för träförädling & småskaligt skogsbruk. Med 25 års erfarenhet att tillverka och sälja praktiska och effektiva sågverk av yttersta kvalitet är våra produkter idag starka varumärken världen över.

Bamsesågen finns med tre valbara enheter Kedjesåg, Klingsåg & Timmerfräs.

Vi har också bandsågverk, skogsutrustning & timringsverktyg.

Är du intresserad av att veta mer om våra produkter så tveka inte att slå oss en signal. Vi hjälper dig gärna i valet av utrustning!

Du kan även kontakta oss via vår hemsida, där kan du också beställa infomaterial om våra sågutrustningar helt kostnadsfritt.

Vi ser fram emot din kontakt!

Event i Skellefteå

 Visa alla