Anhörigcentrum Örebro

Info

Anhörigcentrum är till för dig som vårdar eller stöttar en närstående. Det är vår uppgift att hjälpa dig med information, råd och stöd. Avsikten är att du ska orka och må bättre i den situation du lever i.

Vi erbjuder enskilda samtal, möjlighet att delta i anhöriggrupp, avlastning, friskvård mm. Du kan läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida www.orebro.se/anhorigcentrum

Nu öppnar vi även en facebooksida!

Vi som ansvarar och skriver på sidan är vi som arbetar på Anhörigcentrum.

Jan Backlund, Enhetschef

Maria Ring, Anhörigsamordnare

Jeanette Lundwall, Anhörigsamordnare

Gina Axelsson, Anhörigkonsulent

Karin Lindskog, Anhörigkonsulent

Vi kommer att besöka sidan minst en gång per arbetsdag.

Syftet med att Anhörigcentrum i Örebro kommun har en facebooksida är bland annat:

- Vi vill öka vår tillgänglighet.

- Skapa ytterligare en möjlighet för dialog och kommunikation med Anhöriga, föreningar,

organisationer mm.

- Vi kommer också via vår facebooksida hålla dig uppdaterad om vad för aktiviteter,

föreläsningar mm som är på gång.

Tänk på:

- Inte skicka känslig information (personuppgifter, m.m.) genom våra sociala medier. Vi

rekommenderar att du t.ex. ringer eller skickar brev eller mejl i stället.

- Att det du skriver till oss på loggen här kan läsas av alla som surfar in på sidan.

- Att de kommentarer och inlägg som du och vi på Anhörigcentrum skriver på facebooksidan blir allmänna handlingar i Örebro kommun. Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

- Att inte lägga ut reklam på våra sidor, och att inte lägga ut/länka till foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej.

Innehåll som strider mot sidans syfte kan vi välja att ta bort.

Mer information om Örebro kommun i sociala medier hittar du här

http://www.orebro.se/socialamedier

Event i Örebro

 Visa alla