Noww stängs snart ner. Läs mer.
Yogalärarutbildning i Hatha Yoga fre 17/3 2017 kl. 16

Yogalärarutbildning i Hatha Yoga fre 17/3 2017 kl. 16

UTVECKLA DIN INRE KÄNNEDOM

Till våren 2017 startar yogalärarna Eleonora Ramsby Herrera och Wiktoria Jakobsson yogalärarutbildning på Öland. Syftet med utbildningen är att erbjuda dig yogan som helhet. Den riktar sig till dig som vill jobba som yogalärare i framtiden eller för dig som vill få möjlighet att utvecklas och växa utifrån yogans filosofi.

Utbildningen syftar till att skapa en grundlig förståelse av yoga och omfattar både den fysiska, själsliga och filosofiska aspekten. Det är en läroprocess i vilket du uppmuntras att utveckla din inre kännedom och bearbeta varje personlig upplevelse till värdefull kunskap. Det är din resa till att upptäcka vad yoga betyder för dig och du avgör själv hur mycket du väljer att använda det i ditt liv.

MULTI-DIMENSIONELLT LÄRANDE

Yoga är en ständig process som erbjuder flera olika dimensioner av lärande.

HATHA YOGA

Ett av sätten att utforska yogans effekter på är genom fysisk träning, detta kallas för Hatha yoga. I Hatha yoga utövas olika yogapositioner (asanas) och det fungerar som ett kraftfullt verktyg till att stärka ens inre kommunikation mellan kropp, sinne och själ. Det ger en ökad kroppsmedvetenhet som strävar efter att balansera kroppens energi samt att finna styrka och flexibilitet både på det emotionella och fysiska planet. Vi vill inspirera till din personliga utveckling och är grundpelaren i vår utbildning.

INTEGRERA YOGAN I DIN VARDAG

Under utbildningen arbetar du med att bryta destruktiva beteendemönster som hämmar din verkliga potential, du lär dig att använda din energi på ett konstruktivt sätt för att uppnå en ökad livskvalitet. Genom vår helhets approach kan du använda yogan till att växa dig starkare, både emotionellt och fysiskt. Du lär dig hjälpsamma metoder för att integrera yogan i din vardag samt i möten med andra.

EFFEKTIVT LÄRANDE OCH UNDERVISNING

Du lär dig konkreta pedagogiska verktyg för att tryggt och medvetet kunna leda en yoga klass. Du får en gedigen grund att stå på så att du kan känna dig redo att börja undervisa och ta dig an rollen som lärare på ditt sätt. Oavsett om du vill undervisa eller inte, så är detta en utvecklande och viktig del av utbildningen där du får lära dig mer om den tekniska biten, kroppsmedvetenhet samt hur du använder kommunikation som ett pedagogiskt redskap.

ÖVERBLICK AV KURSINNEHÅLL

Hatha Yoga träning – syfte, mål och vision

Mindfulness, meditation och pranayama

Yoga filosofi, historia och sanskrit

Yogaövningar och teknik- namn och funktion

Korrigeringsteknik – att lära genom beröring

Att integrera yoga i sin vardag

Pedagogik: att jobba och kommunicera med grupper

Yoga Anatomi – för ökad kroppsmedvetenhet

Introduktion till Chakra systemet

Röstens kraft – att tala inför en grupp, mantra och ljud

Företagande inom yoga – att börja undervisa

Gästlärare Guru Sudhir Rishi och Veena Rishi i föreläsningar och workshops

Vi kräver inte att du ska ha bred erfarenhet, förkunskaper eller perfekta förutsättningar för att medverka. Enbart din närvaro är en tillgång för gruppen och du ges utrymme att arbeta efter egna förmågor och växa i din egen takt. Vi är ditt stöd under hela utbildningen och tillsammans håller vi en gemensam, stark grund av tillit, ödmjukhet och öppenhet. Utbildningen är för alla åldrar

CERTIFIERING MED YOGA ALLIANCE

Utbildningen är registrerad vid Yoga Alliance och utfärdar ett 200-timmars yogalärarcertifikat som möter Yoga Alliance internationella standards.

DATUM 2017

17-20 mars (fredag - måndag 08.00-18.00)

8-9 april (lördag-söndag 08.00-18.00)

12-14 maj (fredag 16.00-21.00 och lördag-söndag 08.00-18.00)

9-11 juni (fredag 16.00-21.00 och lördag-söndag 08.00-18.00)

17-23 juli (retreat vecka 08.00-18.00)

VId frågor eller anmälan kontakta Wiktoria Jakobsson på wiktoria@kalmarhalsan.se

Begränsat antal platser.

Event info

fre 17/3 2017 kl. 16 — mån 20/3 2017 kl. 18

Kalmarhälsan