Noww stängs snart ner. Läs mer.
Vernissage & invigning av Beyond the Lab på Visualiseringscenter lör 14/1 2017 kl. 12

Vernissage & invigning av Beyond the Lab på Visualiseringscenter lör 14/1 2017 kl. 12

[English info below]

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Utställningsinvigning & Vernissage

14 januari kl 12.00 på Visualiseringscenter C

Invigningstal av Sara Riggare, doktorand inom hälsoinformatik vid Karolinska institutet, Stockholm.

Beyond the Lab:

Dyra labb och maskiner gör inte en sann forskare. I utställningen Beyond the Lab berättas sju anmärkningsvärda historier om människor som gör vetenskaplig forskning öppen för alla att delta i. De flyttar forskningen från professionella labb till folks hem, verkstäder och bakgårdar.

DIY står för ‘Do It Yourself’ och betyder forskning och innovation på eget initiativ. Egenledd forskning med andra ord. Ett växande antal "gör-det-själv” forskare runt om i världen är idag engagerade i projekt där de experimenterar och uppfinner både för sin egen och andras skull.

Utrustade med billig, begagnad och hemmabyggd utrustning, samt appar och gemensamma nätverk, utmanar dessa pionjärer våra idéer om vem en forskare är och hur vetenskaplig forskning kommer att se ut i framtiden.

I utställningen får vi se prototyper av dessa uppfinningar och ta del av hur de har utvecklats:

¤ Från Pieter van Boheemen allmänna labb i Amsterdam presenteras hemmagjord utrustning av återvunnet material.

¤ Bethan Wolfenden och Philipp Boeing presenterar sitt portabla Bento Lab och ger exempel på hur denna har hjälpt forskare över hela världen.

¤ På webbplatsen Patient Innovation delar människor som drabbats av sjukdomar och deras anhöriga sina egna lösningar och innovationer för att göra livet enklare.

¤ Sara Riggare har uppfunnit flera nya produkter för egenvård av Parkinsons.

¤ Tim Omer kan med sin uppfinning Nightscout följa och behandla sin diabetes, via sin smartphone.

¤ Doreen Walthers förening Mosquito Alert kartlägger spridningen av olika myggarter, och vilka potentiella smittor dessa för med sig.

¤ Shazia Ali-Webber har uppfunnit Buggy Air-sensorn, för att mäta luftkvalitén på Londons gator och kartlägga de värsta områdena. Hennes organisation I Like Clean Air sprider medvetenhet om det växande problemet.

I utställningen presenteras även tre artistiska verk, som visar framtida möjligheter för den egenledda forskning.

Beyond the Lab är en vandringsutställning producerad av Sparks (EU-projekt). Läs mer

I samband med utställningen arrangeras bl.a. Reversed Science Cafés och Science Espressos på Visualiseringscenter.

Läs mer på www.visualiseringscenter.se/beyondthelab

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Exhibition Opening Ceremony & Vernissage

January 14th 12.00 at Visualiseringscenter C

Opening Speech by Sara Riggare, PhD student in Selfcare for Parkinson’s Disease at Health Informatics Centre, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Beyond the Lab:

Expensive labs and machines don’t make a true scientist. This exhibition explores seven remarkable stories of people who are opening up scientific research to everyone, taking it out of professional labs and into homes, workshops and back yards.

DIY stands for ‘Do It Yourself’ and means research and innovation on one’s own initiative. DIY science in other words. All around the world, an increasing number of DIY scientists are busy hacking, experimenting and inventing.

Equipped with low-cost sensors, smartphone apps and the ability to share information with communities online, these DIY science pioneers challenge our ideas of who a scientist is and what science will look like in the future.

In this exhibition we can see their prototypes and inventions, and be told the story behind them. We will see inventions coming from:

¤ Pieter van Boheemen’s community driven lab in Amsterdam, like his scientific equipment made from recycled materials.

¤Bethan Wolfenden and Philipp Boeing introduce their portable Bento Lab and show the many ways it has helped scientists all over the world.

¤ On the website for project Patient Innovation, patients all over the world are sharing their own solutions and innovations.

¤ Sara Riggare has invented several new products that help the patient deal with Parkinson’s disease.

¤ Tim Omer’s invention Nightscout can monitor diabetes via a smatphone and help keep it in check.

¤ Doreen Walther’s organization Mosquito Alert maps dangerous mosquitoes and the potential infectious diseases that they spread. ¤ Shazia Ali-Webber has invented the Buggy Air sensor, which monitors the pollution levels and air quality in the streets of London, mapping out the worst areas. Her organization I Like Clean Air spreads awareness about this growing problem.

Beyond The Lab also presents three artworks that illustrate the potential of DIY science, and organizes six Science Espressos and a Reversed Science Café to further discuss DIY science topics. Beyond The Lab is a touring exhibition produced by Sparks (EU project).

Read more at www.visualiseringscenter.se/beyondthelab

Event info

lör 14/1 2017 kl. 12 — 13

Norrköpings Visualiseringscenter C