Våld i nära relationer- föreläsning ons 1/2 2017 kl. 16

Våld i nära relationer- föreläsning ons 1/2 2017 kl. 16

----TRIGGER WARNING: fysiskt, psykiskt och sexuellt våld----

Jämlikhetsutskottet välkomnar er till den första delen av föreläsningsserien "Våld i nära relationer- mäns våld mot kvinnor".

Den andra delen kommer bestå av en workshop där vi gemensamt går in närmare på strukturella faktorer (läs patriarkatet) som skapar och vidmakthåller våldet.

Denna första del är en föreläsning ur ett brukarperspektiv. Marie, som själv har varit utsatt under flera år, kommer och berättar för oss om sin upplevelse. Detta är en unik chans för oss på programmet, som aldrig får föreläsningar ur ett brukarperspektiv utan bara från psykologperspektivet, att få ta del av någons faktiska upplevelse och känslor.

Marie kommer bland annat att berätta om sin historia, mötena med olika psykologer och hur de har bemött henne (ofta på ett dåligt sätt), om bristerna i systemet och det sociala stigmat i samhället.

Då detta är ett mycket känsligt ämne, både för oss studenter och för Marie, ber vi er att bete er respektfullt under föreläsningen. Tänk t.ex. på att inte ifrågasätta eller avbryta Marie. Studenter som inte klarar detta kommer att skickas ut av en representant från Jämlikhetsutskottet.

Detta är ett ämne som borde vara obligatoriskt för alla psykologstudenter, och regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska bli det.

Om ni kommer så tryck "kommer" inte "intresserad". Vi kommer att bjuda på fika!

MVH ordförande Bea Hägerström och Jämlikhetsutskottet

Event info

ons 1/2 2017 kl. 16 — 18

Lundapsykologerna