Vad vill du ha mer av på Heden? tor 9/2 2017 kl. 18

Vad vill du ha mer av på Heden? tor 9/2 2017 kl. 18

Varmt välkommen på dialogmöte om framtidens Heden.

Förutom att berätta vad du vill ha mer av på Heden kan du se den illustrerade mötesanteckningen från förra mötet som Terese Ellnestam, lägger sista handen på.

Du kommer att möta tjänstepersoner från flera förvaltningar och våra dialogledare som ser till att alla kan komma till tals.

Heden ska bli en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas. Ett vardagsrum med plats för idrottsaktiviteter och kultur till vardag och fest.

Vad vill du se mer av på Heden? Delta i samtalet om den nya inkluderande Heden. Hur tycker just du att platsen ska utvecklas för att bli en mötesplats för alla göteborgare? Var med och påverka genom att delta ett av våra möten. Dina tankar är en viktig pusselbit i planeringen av framtidens Heden.

Du kan också gå in på goteborg.se/stadsutvecklingheden och dela med dig av dina tankar om framtidens Heden.

Event info

tor 9/2 2017 kl. 18 — 20

Göteborgs Stad