Vad innebär ett LSS-boende? Vilket stöd kan brukare få där? tor 9/3 2017 kl. 18:30

Vad innebär ett LSS-boende? Vilket stöd kan brukare få där? tor 9/3 2017 kl. 18:30

Helene Hellström verksamhetschef, boende och habilitering, informerar. För dig som är anhörig till personer med autism eller utvecklingsstörning.

Vi bjuder på smörgås, frukt, kaffe/te.

Föranmälan till Bibi Nordström, tfn 046 - 359 62 83 eller

e-post: bibi.nordstrom@lund.se senast den 7 mars.

Event info

tor 9/3 2017 kl. 18:30 — 20:30

Anhörigcenter i Lund