Utbildning i stressprevention och stresshantering för chefer mån 19/3 kl. 08:30

Utbildning i stressprevention och stresshantering för chefer mån 19/3 kl. 08:30

Vi hälsar chefer på alla nivåer hjärtligt välkomna på vår utbildning "Stressprevention och stresshantering för chefer"

Kursen handlar om att leda arbetsbelastning och organisationsförändringar på ett proaktivt och hälsosamt sätt och upptäcka och åtgärda tidiga signaler på stress hos chefer och medarbetare.

Kursen hjälper er att uppfylla kunskapskravet i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och ger konkreta verktyg för att arbeta stressförebyggande och -åtgärdande i verksamheten direkt efter kursdagens slut.

Plats: Teknikparken, Nobelvägen 2 Gävle

Anmälan senast 12/3. Kursavgift 2400:- ex moms

Mer info och anmälan via länk:

http://grudenutveckling.se/kurser-forelasningar/stressprevention%20och%20stresshantering%20f%C3%B6r%20chefer.html

Event info

mån 19/3 2018 kl. 08:30 — 16:30

Grudén Utveckling AB