Utbildning i första hjälpen och HLR - Barn mån 6/3 2017 kl. 09

Utbildning i första hjälpen och HLR - Barn mån 6/3 2017 kl. 09

I denna kurs får du lära dig om specifika sjukdomstillstånd när det gäller barn och även hur du ska agera i akuta situationer med fokus på barn. Kursen är i första hand riktad till dig som arbetar med barn inom Kooperativet Olja.

Efter genomförd utbildning ska du veta hur man agerar vid akut sjukdom eller olycka på barn tills ambulansen är framme på plats. Allmän sjukvårdskunskap blandas med akut omhändertagande.

Event info

mån 6/3 2017 kl. 09 — 12

Kooperativet Olja