Noww stängs snart ner. Läs mer.
Utbildning i första hjälpen & HLR tis 14/2 2017 kl. 13

Utbildning i första hjälpen & HLR tis 14/2 2017 kl. 13

I denna kurs får du grundläggande kunskap om olika sjukdomstillstånd och lära dig hur du ska agera om du hamnar i akuta situationer i ditt arbete eller på din fritid.

Efter genomförd utbildning ska du veta hur man agerar vid akut sjukdom eller olycka tills ambulansen är framme på plats. Allmän sjukvårdskunskap blandas med akut omhändertagande.

Utbildningen hålls hos Räddningstjänsten i Jönköping

Event info

tis 14/2 2017 kl. 13 — 17

Kooperativet Olja