Utbildning - Epilepsi i vardagen ons 15/3 2017 kl. 09

Utbildning - Epilepsi i vardagen ons 15/3 2017 kl. 09

Flera av våra uppdragsgivare har epilepsi och i denna kurs får du fördjupad kunskap kring epilepsi i teori och praktik.

Kursen behandlar det medicinska som rör olika anfallstyper, definitioner, orsaker, konsekvenser och behandling. Du får också viktiga verktyg för bemötande, hur du ska agerar vid ett anfall och i övrigt kunskap om viktiga faktorer som bidrar till ett bra liv för den med epilepsi.

Event info

ons 15/3 2017 kl. 09 — 12

Kooperativet Olja