Träffa anhörigstöjare för råd, stöd och information tor 20/4 kl. 14

Träffa anhörigstöjare för råd, stöd och information tor 20/4 kl. 14

På Träffpunkt Laurentii i Lund kan du idag träffa anhörigstödjare Zara Ottosson för att få råd, stöd och information.

Boka samtal: ring Zara, 046-359 98 48 eller

personal på träffpunkten, 046-359 56 31.

Att besöka en anhörigstödjare är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Event info

tor 20/4 2017 kl. 14 — 16

Anhörigcenter i Lund

Event i Lund

 Visa alla