Träffa anhörigstödjare för råd, stöd och information mån 16/1 2017 kl. 10

Träffa anhörigstödjare för råd, stöd och information mån 16/1 2017 kl. 10

På Medborgarkontoret i Dalby kan du idag träffa anhörigstödjare Nina Fält för att få råd, stöd och information.

Boka ett 30 minuters samtal med Nina på telefon 046-35 63 48.

Att besöka en anhörigstödjare är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Event info

mån 16/1 2017 kl. 10 — 12

Anhörigcenter i Lund