Träffa anhörigstödjare för råd, stöd och information ons 15/2 2017 kl. 14

Träffa anhörigstödjare för råd, stöd och information ons 15/2 2017 kl. 14

På Träffpunkt Laurentii i Lund kan du idag träffa anhörigstödjare Zara Ottosson för att få råd, stöd och information.

Boka samtal: ring Zara, tfn. 046-359 98 48

Att besöka en anhörigstödjare är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Event info

ons 15/2 2017 kl. 14 — 16

Anhörigcenter i Lund