Noww stängs snart ner. Läs mer.
Tillsammans är vi starka! ons 29/11 2017 kl. 18:30

Tillsammans är vi starka! ons 29/11 2017 kl. 18:30

Tillsammans är vi starka!

Varmt välkommen till Anhörigträffar, för dig som bor i Lindesbergs kommun och som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller Neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. Anhörigträffarna är ett samarbete mellan Lindesbergs kommuns anhörigstöd, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) i Örebro län samt Attention Lindesberg med grannkommuner.

Hösten 2017 - Onsdag

- 29/11 kl: 18:30-20:30 Föreläsning: ”Suicidprevention”, Birgitta J Huuva, samordnare för att motverka självmord och psykisk ohälsa gästar oss. Gemensam caféträff arrangerad av Attention i Lindesberg med grannkommuner.

Efter föreläsningen finns möjlighet att sitta ned över en kopp kaffe/te och prata med andra anhöriga och med oss från de olika verksamheterna. Varmt välkomna!

Plats: Kristinavägen 34 (gamla Turistbyrån), 711 30 Lindesberg.

Kostnad: 25 kr, inkl. kaffe/te och en smörgås.

Vid frågor kontakta:

Anhörigkonsulent Asta Walling, tel. 0581-810 83, asta.walling@lindesberg.se

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS:

Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, tel. 070-320 48 14, anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Attention Lindesberg med grannkommuner:

Ordförande Tuula Pettersson, tel. 070-352 40 94,

attention-lindesberg@hotmail.com

Event info

ons 29/11 2017 kl. 18:30 — 20:30

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län