Tematräff: Ekocid - vad är det? ons 18/1 2017 kl. 19

Tematräff: Ekocid - vad är det? ons 18/1 2017 kl. 19

Varmt välkommen till tematräff med fokus på EKOCID!

I ett samarr med nätverket "End Ecocide! Sverige" och Centerpartiet i Umeå vill vi berätta om och diskutera:

VAD är ekocidlagstiftning?

HUR kan det genomföras?

VARFÖR behövs detta?

VILKA exempel finns i Sverige?

VAD kan vi göra lokalt/regionalt?

Vi börjar 19.00 med fika och rundar av vid 21.00.

Kom och lär dig mer och/eller delta i diskussionen!

Ekocid = Omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område. Antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

Event info

ons 18/1 2017 kl. 19 — 21

Miljöpartiet de gröna i Umeå