Noww stängs snart ner. Läs mer.
Tema - Demens mån 13/3 2017 kl. 18

Tema - Demens mån 13/3 2017 kl. 18

Möt Lunds kommuns Silviasyster, Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér, demenssköterska, som båda arbetar inom hemvården.

Vad innebär det att arbeta som Silviasyster i Lunds kommun? Hur ser demenssköterskans arbetsuppgifter ut? Inga-Lill

och Ulrika kommer också att informera om demenssjukdomar och om hur man som anhörig bemöter en närstående som har en demenssjukdom på ett bra sätt. Givetvis blir det

utrymme för frågor!

OBS! Samma program som på Anhörigcenter den 18 maj på eftermiddagen.

Föranmälan till diakon Cecilia Lagerquist, tfn 046 - 20 86 05,

e-post: cecilia.lagerquist@svenskakyrkan.se eller till

Anhörigcenter, tfn 046 -359 82 40,

e-post: anhorigcenter@lund.se senast den 6 mars.

Event info

mån 13/3 2017 kl. 18 — 20

Anhörigcenter i Lund