Noww stängs snart ner. Läs mer.
Tema - Demens tor 18/5 2017 kl. 14

Tema - Demens tor 18/5 2017 kl. 14

Möt Lunds kommuns Silviasyster, Inga-Lill Winqvist och Ulrika Granér, demenssköterska, som båda arbetar inom hemvården. Vad innebär det att arbeta som Silviasyster i Lunds kommun? Hur ser demenssköterskans arbetsuppgifter ut?

Inga-Lill och Ulrika kommer också att informera om

demenssjukdomar och om hur man som anhörig bemöter

en närstående som har en demenssjukdom på ett bra sätt.

Givetvis finns det utrymme för frågor!

OBS! Samma program som på Eginogården i Dalby 13/3 på kvällen!

Föranmälan till Anhörigcenter, tfn 046 - 359 82 40 eller

e-post: anhorigcenter@lund.se senast den 11 maj.

Event info

tor 18/5 2017 kl. 14 — 16

Anhörigcenter i Lund