Språkdidaktiskt nätverk mån 11/12 2017 kl. 15:15

Språkdidaktiskt nätverk mån 11/12 2017 kl. 15:15

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång på temat Språkglädje!

Program

Språkglädje – vad driver elever till att vilja?

Under nätverksträffen diskuterar vi tillsammans språkglädje. Vad är det och hur kan den väckas eller stimuleras? Några deltagare kommer kort att presentera sina erfarenheter och tankar om detta. Vi vill gärna att du tar med dig egna exempel och/eller frågor eller utmaningar du står inför som rör språkglädje till vår gemensamma diskussion.

Vi kommer att få ta del av korta presentationer av Ingrid Eisengarten, Adolfsbergskolan Örebro kommun, Pär-Yngve Andersson, Örebro universitet, Claire Hogarth, Örebro universitet, Tomas Svensson och Eric Borgström Örebro universitet. Därefter följer en gemensam diskussion.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1716?AspxAutoDetectCookieSupport=1 senast 4 december 2017.

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind

Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC.lararprogram@oru.se , tel. 019-30 30 43

Event info

mån 11/12 2017 kl. 15:15 — 17

Örebro universitet