Noww stängs snart ner. Läs mer.
Söka pengar-kurs tis 27/2 kl. 10

Söka pengar-kurs tis 27/2 kl. 10

Söka pengar-kurs i Storvik

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår söka pengar-kurs vill vi ge tips och råd kring hur hur man kan få tag på pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Hur skriver man en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns avsatta till arbetslivsmuseer?

Event info

tis 27/2 2018 kl. 10 — 16

Arbetets museum