Noww stängs snart ner. Läs mer.
Skolledarnätverket tor 1/3 kl. 13

Skolledarnätverket tor 1/3 kl. 13

Dag: 1 mars 2018

Tid: 13:00 – 16:00

Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef och rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och diskussion om ett stärkt pedagogiskt ledarskap.

Program

Nätverksträffen leds av Anette Forssten Seiser, fil.dr. i pedagogik och utbildningsledare vid Rektorsutbildningen, Karlstads universitet.

Föreläsning:

Skolledare granskar sin egen praktik

Hennes aktionsforskningsstudie bygger på samarbete, delaktighet, engagemang och partnerskap mellan forskare och skolledare. Den handlar om att förstå och förbättra skolledares pedagogiska ledarskap men också om att skaffa sig kunskap om hur en sådan förbättring går till och vad som händer under arbetets gång. Studien visar att skolledares pedagogiska ledarskap handlar om att orkestrera förskolans/skolans omgivande arrangemang så att de möjliggör en lärande och professionell praktik samt bidrar till en god förbättringskapacitet i verksamheten. En pedagogisk ledare nöjer sig inte med att tala om förändringar utan genomför och även uppmanar till konkreta aktioner i en förskolas/skolas inre arbete.

Didaktisk diskussion

Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk https://sunet.artologik.net/oru/Survey/1833?AspxAutoDetectCookieSupport=1 senast 22 februari 2018.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta:

Camilla Segerlind

Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 10 55

Event info

tor 1/3 2018 kl. 13 — 16

Örebro universitet