SFVF Årsmöte 2017 lör 28/1 2017 kl. 12

SFVF Årsmöte 2017 lör 28/1 2017 kl. 12

Hej på Er!

Nu är det dags för årsmöte!

Vi ses i Ljungarum den 28 januari 2017.

Dörrarna öppnar kl.12:00 sen har vi en timmas mingel innan själva årsmötet börjar kl 13:00

Tänker du betala ditt medlemskap innan mötet? Se då till att vara där i god tid, "kassan" stänger kl. 12:45.

Betalar du via bankgiro efter den 20 januari? Ta då med någon form av "kvitto".

Anmäl dig i förväg så bjuder föreningen på fika.

Hur anmäler man sig?

1. Facebook: Klicka på knappen "Kommer" i den inbjudan du har fått på Facebook. Kommer det fler SFVF-medlemmar från din familj? Meddela då hur många.

2. Skicka E-post till info@sfvf.org. Meddela också om det kommer fler SFVF-medlemmar från din familj.

3. Ring Gina på telefon: 070-278 0287

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om mötets behörighet samt godkännande av dagordningen

3. Val av årsmötets ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare, tillika rösträknare.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

5. Årsredovisning för 2016

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

8. Fastställande av medlemsavgift för 2018

9. Val av årets styrelse samt suppleanter

10. Val av en revisor och en revisorssuppleant

11. Val av valberedning.

12. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt motioner

13. Årets verksamhetsplan och budget

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Event info

lör 28/1 2017 kl. 12 — 16

Svensk-Filippinska Vänskapsföreningen i Jönköping

Liknande event

Event i Jönköping

 Visa alla